HUBER TECHNOLOGY sp. z o.o.

Polityka prywatności

Polityka prywatności HUBER TECHNOLOGY sp. z o.o.

Prywatność traktujemy poważnie

Ochrona twojej prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas ważna. Gdy odwiedzasz naszą stronę, serwer sieciowy przechowuje adres IP twojego dostawcy internetu, stronę z której nas odwiedziłeś, strony, które odwiedziłeś i datę oraz czas wizyty. Są one niezbednę do zapewnienia komunikacji strony z serwerem i bezpiecznej pracy serwera. Dane te nie podlegają dalszemu przetworzeniu lub analizie.

Jeśli przesyłasz nam dane za pomocą formularza, będą one przechowywane jako część kopii zapasowej na naszych serwerach. Twoje dane będą używane tylko do obsłużenia twojego żądania. Twoje dane są traktowane poufnie. Nie przekazujemy żadnych danych trzecim stronom.

Dane osobowe

Dane osobowe są to informacje o Tobie. Obejmuje to Twoje imię, adres i adres e-mail. Nie musisz ujawniać żadnych danych osobowych w celu odwiedzenia naszej strony. W niektórych przypadkach możemy potrzebować Twojego imienia i adresu w celu dostarczenia informacji o naszych produktach i usługach, i/lub odpowiedzi na twoją prośbę lub zapytanie. W takiej sytuacji zostaniesz poinformowany/poinformowana, i będziemy przechowywać tylko te dane, które wysłano automatycznie lub dobrowolnie.

Zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do świadczenia naszych usług. Możemy poprosić Cię o dobrowolne dostarczenie informacji. Przetwarzamy dane tylko w celu świadczenia naszych usług.

Automatycznie przechowywane dane nieosobowe

Gdy odwiedzasz naszą stronę, zachowujemy pewne informacje dla celów administracyjnych i technicznych. Są to: typ i wersja użytej przeglądarki, data i czas wejścia oraz adres IP.

Dane te są anonimowe i używane tylko w celu prowadzenia statystyk lub polepszenia usług internetowych. Dane te są przechowywane oddzielnie od danych osobowych i nie mogą zostać przypisane konkretnej osobie. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są chronione prez cały czas.

Pliki cookie

Gdy odwiedzasz naszą stronę, możemy zachować pewne informacje na Twoim komputerze w formie plików cookie. Pliki cookie to małe pliki wysyłane z serwera do przeglądarki i zapisywane na twardym dysku. Zapisywany jest tylko adres IP- nie zawierają żadnych danych osobowych. Informacje zawarte w plikach cookie pozwalają na automatyczne rozpoznanie Cię przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możesz odwiedzić naszą stronę bez zgadzania się na pliki cookie. Jeśli nie chcesz, żeby Twój komputer został rozpoznany przy następnej wizycie, możesz odmówić przyjmowania plików cookie w przeglądarce, poprzez zmianę ustawień na „wyłącz pliki cookie”. Dokładna procedura opisana jest w instrukcji obsługi przeglądarki. Jednakże, odmowa użycia plików cookie może prowadzić to ograniczenia dostępu do niektórych części strony.

Użycie platformy YouTube

Używamy YouTube do zamieszczania filmów wideo. Jak większość stron, YouTube korzysta z plików cookie do zbierania informacji o odwiedzających i łączy się z sięcią Google DoubleClick. Z tego powodu nasze filmy zamieszczane są w trybie podwyższonej prywatności, dzięki czemu informacje o odwiedzającym nie są przekazywane serwisowi YouTube podczas korzystania z naszej strony. Tylko włączenie filmu spowoduje dalsze przekazanie danych. Nie mamy na to wpływu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o polityce prywatności serwisu YouTube, odwiedź proszę poniższy link: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Wykorzystanie serwisu analitycznego  Matomo

Korzystamy z serwisu analitycznego Matomo (wcześniej „PIWIK”) na naszej stronie. Matomo wykorzystuje pliki cookie do prowadzenia analiz. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które pozwalają na analizę korzystania ze stron internetowych.

Informacje zawarte w plikach cookie, takie jak czas, miejsce i częstość wizyt, włączając Twój adres IP, przekazywane są na nasz serwer PIWIK i przechowywane tam. Adres IP jest natychmiastowo anonimowany, tj. pozbawiany możliwości przypisania go konkretnej osobie. Informacje zawarte w pliku cookie nie będą przekazywane stronom trzecim. Możesz zapobiec tworzeniu plików cookie odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę. Jednakże, może to spowodować ograniczenia dostępu do pewnych obszarów strony.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i analizę danych dotyczcących Twojej wizyty, możesz odmówić tego klikając na ten link. W rezultacie, twoja przeglądarka zapisze plik „opt-out”, przez co PIWIK nie będzie zbierał danych dotyczących Twojej wizyty. Należy zauważyć, że gdy podczas usuwania plików cookie z przeglądarki zostanie usunięty plik „opt-out”, PIWIK może zacząć ponowne zbieranie danych.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy wszelkie dostępne środki techniczne i administracyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych przed zniszczeniem, manipulacją, nieuprawnionym dostępem lub stratą. Wszyscy pracownicy oraz dostawcy usług zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wytycznych i praw odnośnie ochrony danych.

Za każdym razem gdy zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, są one szyfrowane przed przesłaniem. Oznacza to, że strony trzecie nie są w stanie z nich skorzystać. Nasze systemy bezpieczeństwa podlegąją nieustannemu rozwojowi i ulepszeniom, a polityka prywatności jest aktualizowana tak, by odpowiadać najnowszym wymaganiom i zastosowanym technologiom.

Twoje prawo do dostępu do informacji i odmowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie dane osobowe przechowujemy, skontaktuj się z nami. Co więcej, możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę na zbieranie danych o Tobie, również kontaktując się bezpośrednio z nami.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zapisów Polityki Prywatności jeśli uznamy to za niezbędne. Aktualne zapisy zawsze znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zobowiązanie przetwarzania danych zgodnie z art. 13 RODO

W niniejszej deklaracji odnośnie ochrony danych osobowych chcemy poinformować o procesie przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę i prawach, które Ci przysługują zgodnie z artykułem 13. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych i z kim możesz się skontaktować?

Podmioty odpowiedzialne:    Osoba odpowiedzialna za ochronę danych:
  HUBER SE
  Industriepark Erasbach A1
  92334 Berching
  Niemcy
  +49 8462 201-0
  infohuberde
HUBER TECHNOLOGY sp. z o.o.
ul. Ryżowa 51
02-495 Warszawa
Polska
+48 22 572-28-60
huberhuber.compl
  Christian Volkmer
  Project 29 GmbH & Co. KG
  Ostengasse 14
  93047 Regensburg
  Niemcy
  +49 941-2986930
  c.volkmerprojekt29de

2. Jakie dane są przetwarzane i skąd pochodzą?

Przetwarzamy dane które dostaliśmy od Ciebie w związku z rozpoczęciem prac nad kontraktem lub podpisywaniem kontraktu. Dane te przekazywane są dobrowolnie i za obopólną zgodą, podczas składania zapytania  lub jako część wykonywania pracy.

Dane osobowe obejmują:

 • Główne dane kontaktowe, w odniesieniu do klientów, takie jak imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane bankowe.
 • Odnośnie pracowników i aplikantów dane te obejmują: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, numer faksu, datę urodzenia, dane podane w CV i referencjach, dane bankowe, zdjęcia, przynależność religijną.
 • Odnośnie partnerów biznesowych dane te obejmują: imię i nazwisko osoby reprezentującej daną firmę, numer rejestracji firmy, numer VAT, adres, e-mail, numer telefonu, numer faksu, dane bankowe.
 • W przypadku odwiedzających naszą firmę przechowujemy imię i nazwisko oraz podpis.
  Dane, które przechowujemy odnośnie dziennikarzy to imię i nazwisko, e-mail, numer faksu.

Dodatkowo, przetwarzamy następujące dane:

 • Informacje odnośnie typu i zawartości kontraktu, danych odnośnie zamówienia, sprzedaży, historii zamówień i dokumentów doradczych;
 • Marketingowe i sprzedażowe;
 • Informacje związane z komunikacją elektroniczną (adres IP, dane logowania);
 • Inne dane otrzymane od Ciebie jako część współpracy biznesowej (na przykład podczas spotkań biznesowych);
 • Dane, które generujemy sami z głównych danych/ danych kontaktowych, jak i inne dane, takie jak analizy potencjalnych klientów;
 • Historię zgód na otrzymywanie np. newslettera;
 • Fotografie z wydarzeń.

Dla jakich celów i na jakiej podstawie te dane są przetwarzane?

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z zapisami Ogólnego rozporządzenia odnośnie ochrony danych osobowych (RODO) w najnowszym brzmieniu:

 • Do wypełnienia zobowiązań kontraktowych (Art. 6 para. 1lit.b RODO):
  Dane będą przetwarzane w szczególności podczas nawiązywania współpracy i wypełniania kontraktu .
 • Do wypełnienia zobowiązań prawnych (Art. 6 para. 1lit.c GDPR):
  Przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych związanych z prawem handlowym lub podatkowym.
 • W celu ochrony uzasadnionego interesu (Art. 6 (1) lit.f GDPR):
  Dla zapewnienia wyrównania interesów dane mogą zostać przetwarzane poza czynnościami związanymi z wypełnieniem kontraktu, w celu ochrony uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich w następujących przypadkach:
  - marketing i reklama (patrz punkt 4)
  - zarządzanie i rozwój usług i produktów
  - utrzymywanie i prowadzenie bazy danych klientów w celu ulepszenia usług
  - odnośnie sporów prawnych
  - przesyłanie informacji i komunikatów prasowych
 • Zgodnie z wyrażoną zgodą (Art. 6 (1) (a) RODO):
  W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu m.in. przesyłania newslettera, publikowania zdjęć, konkursów itp.

4. Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych w celach reklamowych w każdym momencie w całości lub w wybranych sytuacjach bez ponoszenia żadnych kosztów oprócz kosztów transmisji danych według bazowej stawki.

Zgodnie z zapisami prawnymi odnośnie nieuczciwej konkurencji mamy pozwolenie na użycie Twojego adresu e-mail, który nam udostępniłeś podczas przystępowania do kontraktu, w celu reklamy podobnych produktów i usług. Będziemy przesyłać Ci rekomendacje produktów niezależnie od Twojej subskrypcji newslettera.

Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać takich rekomendacji za pośrednictwem e-maila, możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu w tym celu w każdym momencie bez ponoszenia żadnych kosztów oprócz kosztów transmisji danych według bazowej stawki.

5. Kto otrzymuje moje dane?

Nawet w przypadku wykorzystania strony trzeciej do przetwarzania Twoich danych, to my nadal jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę. Wszystkie strony trzecie są zobowiązane zapisami kontraktu do poufnego traktowania Twoich danych i przetwarzania ich tylko w celu wykonania ich usług. Stronom trzecim powierzamy tylko dane niezbędne do wykonania ich usługi. Są to np. dostawcy usług informatycznych niezbędnych do zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego jak i dostawcy reklam i list mailingowych dla naszych kampanii.

Twoje dane będą przetwarzane w naszej bazie danych klientów. Pozwala ona na podniesienie jakości istniejących danych (usuwanie duplikatów, zarządzanie zmianami adresów) i wzbogacenie ich danymi ze źródeł publicznych.

Dane te są powierzane firmom należącym do Grupy jeśli są niezbędne do wypełnienia kontraktu. Dane klientów są osobno przechowywane przez każdą firmę, z firmą-matką jako dostarczycielem usługi dla wszystkich biorących udział firm.

W przypadku prawnego zobowiązania dane mogą zostać przekazane władzom i sądom jak również zewnętrznym audytorom.

Dodatkowo, w celu rozpoczęcia i wypełnienia kontraktu, możemy przesłać Twoje dane firmom ubezpieczeniowym, bankom, biurom kredytowym itp.

6. Jak długo moje dane będą przechowywane?

Przetwarzamy twoje dane do zakończenia naszej współpracy biznesowej do wygaśnięcia odpowiednich okresów przetrzymania (np. zapisanych w prawie handlowym, prawie podatkowym lub Dyrektywie o czasie pracy) lub do zakończenia wszelkich sporów prawnych w których dane te mogą zostać wykorzystane jako dowody.

7. Czy moje dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich?

Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do krajów trzecich. Przekazanie ich w indywidualnych przypadkach ma miejsce tylko zgodnie z  porozumieniem Komisji Europejskiej, zapisami w kontrakcie, odpowiednimi gwarancjami lub w przypadku wydania przez Ciebie specjalnej zgody.

8. Jakie posiadam prawa związane z prywatnością?

Masz prawo do informacji, poprawienia, usunięcia lub zastrzeżenia przetwarzania Twoich przechowywanych danych, prawo do odmowy przetwarzania jak również prawo do przenoszalności danych i do odwołania zgodnie z wymaganiami odnośnie ochrony danych.

Prawo do informacji:
Możesz nas spytać czy i w jakim zakresie przetwarzamy twoje dane.

Prawo do sprostowania:
Jeśli przetwarzane przez nas dane są błędne lub niepełne możesz poprosić w każdej chwili o dopełnienie lub poprawienie.

Prawo do usunięcia:
Możesz zażądać usunięcia swoich danych jeśli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeśli ich przetwarzanie rażąco narusza Twoje uzasadnione interesy. Należy zauważyć, że mogą istnieć powody, dla których nie możemy usunąć Twoich danych od razu, np. w przypadku istnienia zapisów prawnych regulujących wymagany okres przetrzymywania danych.
Niezależnie od wykorzystania przez Ciebie prawa do usunięcia danych, usuniemy je bezzwłocznie i całościowo w przypadku wygaśnięcia prawnych lub statutowych zobowiązań odnośnie ich przetrzymywania.

Prawo do zastrzeżenia przetwarzania:
Możesz wymagać od nas zastrzeżenia przetwarzania Twoich danych jeśli:
-    Kwestionujesz poprawność danych, na okres pozwalający ustalić ich poprawność.
-    Przetwarzanie danych jest bezprawne, ale nie żądasz ich usunięcia, tylko zastrzeżenia ich przetwarzania.
-    Nie potrzebujemy już tych danych do celów, w których zostały zebrane, ale nadal ich potrzebujemy w przypadku roszczeń prawnych.
-    W przypadku twojej odmowy przetwarzania danych.

Prawo do przenoszalności:
Możesz żądać od nas przedstawienia Tobie przekazanych nam przez Ciebie informacji w uporządkowanym i powszechnym elektronicznym formacie. Możesz je przekazywać innym osobom bez przeszkód, pod warunkiem że
-    Przetwarzamy te dane zgodnie z twoją odwołalną zgodą, lub w celu wypełnienia umowy
-    Przetwarzanie jest zautomatyzowane.
W przypadku, gdy jest to technicznie wykonalne możesz zażądać bezpośredniego przesłania danych do innej osoby.

Prawo do odmowy:
Gdy przetwarzamy Twoje dane zgodnie z Twoim uzasadnionym interesem, możesz odmówić ich przetwarzania w dowolnym momencie. Dotyczy to również profilowania opartego na tych ustaleniach. W takim wypadku nie będziemy więcej przetwarzać Twoich danych, chyba że będziemy w stanie wykazać wiążące podstawy prawne pozwalające przeważyć Twoje interesy, prawa i swobody, lub w przypadku wymagania tych danych do celów przygotowywania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Odmowa przetwarzania danych w celach bezpośredniej reklamy jest możliwa w każdym momencie bez podania przyczyny.

Prawo do odwołania:
Jeśli uważasz, że naruszamy niemieckie lub europejskie prawa ochrony danych podczas przetwarzania Twoich danych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnień. Masz również prawo do kontaktu z odpowiednimi władzami odpowiedzialnymi za ochronę danych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej firmie. W przypadku wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

9. Czy jestem zobowiązany do przekazania danych?

Przetwarzanie Twoich danych jest wymagane to wypełnienia Twojej umowy z nami. Jeśli nie przekażesz nam tych danych będziemy zmuszeni do odmowy podpisania umowy lub nie będziemy w stanie wypełnić już istniejących umów i będziemy zmuszeni do zerwania ich. Jednakże, nie jesteś zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie związanych lub nie wymaganych prawem do wypełnienia umowy.