Instalacje obróbki piasku HUBER RoSF 5

Obróbka piasku pochodzącego z:

 • oczyszczalni ścieków
 • kanalizacji
 • z oczyszczania dróg

 

Produkty

Korzyści

Korzyści

 • Strata przy prażeniu < 3 %
 • Możliwość ponownego wykorzystania frakcji mineralnej
 • Maksymalna wydajność płukania frakcji mineralnej (wielkość ziaren 0 - 10 mm)
 • Pozostałości nie zawierają żadnego piasku ani żwiru
 • Stopień separacji > 90 % przy wielkości ziaren 0,2 mm
 • Odzysk żwiru jako wypłukanej frakcji mineralnej
 • Recyrkulacja wody w celu zminimalizowania jej zużycia
 • Maksymalna redukcja pozostałości
 • Pełna automatyzacja pracy
 • Możliwość modyfikacji w zależności od określonych potrzeb

Przykłady wdrożeń

Do pobrania

Mediów

Zdjęcia

Zdjęcia