Obróbka skratek

Optymalne systemy dla różnych zastosowań

  • Wysoka efektywność odwadniania
  • Maksymalny stopień wypłukania
  • Redukcja kosztów składowania

Zanieczyszczenia zatrzymywane na kratach lub sitach zwane są skratkami. Usuwanie ich to pierwszy krok w oczyszczaniu ścieków. W skład skratek wchodzą przede wszystkim odpady z gospodarstw domowych, fekalia, papier toaletowy i zanieczyszczenia mineralne. Ilość skratek zależy nie tylko od szerokości prześwitu lub średnicy oczek w kratach lub sitach, ale także od rodzaju kanalizacji.

Zawartość suchej masy w skratkach ze ścieków komunalnych waha się w zależności od typu kraty/sita między 10 % - 25 %. Zanieczyszczenia organiczne w skratkach stanowią średnio ok. 90 % zawartości suchej masy.

WięcejZamknij

Skratki z uwagi na bardzo dużą zawartość wody i nieestetyczny wygląd powinny być odpowiednio oczyszczone przed ich ostatecznym złożeniem na składowisku.

Najlepszym sposobem obróbki skratek jest ich przepłukiwanie w prasopłuczkach. Wypłukane ze skratek – zawiesina organiczna I fekalia, tzw. popłuczyny są zawracane do strumienia ścieków, dzięki czemu obciążenie BZT5 na dopływie do biologicznego stopnia oczyszczania wzrasta o 6 %.

Po wypłukaniu skratki zostają sprasowane tak, że zawartość wody w wypłukanych skratkach jest znacznie zredukowana. Wypłukiwanie substancji organicznych ma znaczący wpływa na poprawienie efektu odwodnienia skratek. W zależności od procesu płukania i technologii prasowania można osiągnąć redukcję ciężaru i objętości skratek nawet do 80 %, co ma znaczący wpływ na zmniejszenie opłat za składowanie skratek.