Rozwiązania

Rozwiązania HUBER dla Zielonych Budynków

W świetle zmian klimatycznych, rosnących kosztów energii oraz zasobów, Zielone Budynki z zastosowaniem rozwiązań Huber są budynkami przyszłości.

Rosnąca świadomość oszczędzania wody i zasobów spowodowała wzrost zapotrzebowania oczyszczania ścieków na małą skalę przy wykorzystaniu systemów odzysku wody, energii oraz ciepła.

Jako wiodący producent urządzeń do oczyszczania ścieków, firma HUBER stworzyła zespół specjalistów, którzy opracowują systemy dostarczania wody i oczyszczania ścieków w Zielonych Budynkach. Zespół będzie współpracował z architektami, inżynierami, wykonawcami, a także bezpośrednio z klientami w celu opracowania kompletnego rozwiązania odzysku wody i energii dla średnich i dużych budynków.

Oferujemy rozwiązania dla istniejących i nowo wybudowanych obiektów, takich jak centra handlowe, szpitale, hotele i biurowce. Mamy duże doświadczenie, ponieważ opracowujemy takie koncepcje dla tego typu budynków na całym świecie. Zespół oferuje kombinacje następujących produktów: filtr membranowy VRM® , kompletny system lokalnego oczyszczania ścieków BioMem® , system lokalnego oczyszczania ścieków smartMBR, wymienniki ciepła RoWin, ThermWin® oraz innych urządzeń do wstępnego oczyszczania mechanicznego.