Zblokowane urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest wstępne oczyszczanie mechaniczne z uwagi na zawarte w dopływających grube zanieczyszczenia, które mogą spowodować uszkodzenia w urządzeniach przy następnych stopniach oczyszczania.

Kompletne wstępne oczyszczanie mechaniczne zawiera następujące procesy:

 • Separacja skratek
 • Obróbka skratek
 • Separacja piasku
 • Usuwanie piasku
 • Separacja i usuwanie tłuszczu

WięcejZamknij

W latach 80 stworzyliśmy i dostarczyliśmy nasze pierwsze zblokowane urządzenie ROTAMAT® . Od tego czasu setki inżynierów zaprojektowało urządzenia , które ze względu na swoje niezawodne działanie, niskie koszty eksploatacji i niewielką powierzchnię do instalacji zostały sprzedane i zainstalowane na całym świecie.

Nasze urządzenia są cały czas udoskonalane, nowe modele i rozmiary są wprowadzane, aby zapewnić operatorom oczyszczalni ścieków rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Produkty

Do pobrania

Szczegóły

Szczegóły

1. Separacja skratek

W zależności od konkretnych wymagań, takich jak przepływ szczytowy, czy ładunek zanieczyszczeń możemy zaproponować następujące produkty:

 • Krata gęsta ROTAMAT® Ro1: Szerokość prześwitów 6 - 10 mm
 • Sito bębnowe ROTAMAT® Ro2 / Sito bębnowe perforowane RPPS: Szerokość prześwitów 1 - 6 mm
 • Mikrosito ROTAMAT® Ro9:  Szerokość prześwitów 1 - 6 mm
 • Krata taśmowa HUBER EscaMax®: Perforacja 1 - 10 mm
 • Krata schodkowa STEP SCREEN® SSF: Prześwit 3 / 6 mm

2. Obróbka skratek

 • Wszystkie kraty i sita ROTAMAT® wymienione powyżej posiadają praskę skratek. Skratki są płukane i (opcjonalnie) odwadniane i kompaktowane.
 • Przy zastosowaniu kraty schodkowej STEP SCREEN® SSF lub kraty taśmowej EscaMax® prasopłuczka skratek jest instalowana za kratami.

3. Separacja piasku
Piaskowniki wchodzące w skład naszych zblokowanych urządzeń ROTAMAT® są zaprojektowane zgodnie z międzynarodowymi standardami i specjalnymi wymaganiami klienta. Mogą być dostępne w wersji napowietrzanej lub nienapowietrzanej. Wybór rodzaju piaskownika (napowietrzany lub nienapowietrzany) zależy od wielu kryteriów, takich jak współczynnik przepływu przy pogodzie suchej i deszczowej, projekt kolejnych etapów obróbki piasku.

4. Usuwanie i odprowadzanie piasku
Opadający na dno piaskownika piasek jest transportowany przez poziomy transporter ślimakowy, a w czasie transportu następuje jego odwodnienie. Dalej piasek jest transportowany za pomocą przenośnika ukośnego do płuczki piasku RoSF4/t.

5. Separacja i usuwanie tłuszczu (opcjonalnie)
Separacja tłuszczy jest możliwa tylko w piaskownikach napowietrzanych. Tłuszczownik jest to komora oddzielona lamelą ze stali nierdzewnej, po prawej stronie piaskownika (zgodnie z kierunkiem przepływu). Przepływ powietrza zapewnia transport tłuszczu do komory poprzez lamele. Tłuszcz zbiera się na powierzchni komory zbiorczej i zostaje usunięty przez system zgarniacza i przetransportowany do koryta zbiorczego w bocznej części instalacji. Pompa dostarcza tłuszcz do rury wznoszącej urządzenia do wstępnego oczyszczania lub oddzielnego systemu odprowadzającego.