Rozwiązania

Rozwiązania HUBER dla odzysku wody

 • Ścieki są wartościowym surowcem i nie powinny być marnowane!
 • Ścieki powinny być oczyszczane i ponownie wykorzystywane!
 • Ścieki są źródłem wody, substancji odżywczych i energii!
 • Rozwiązania HUBER zamykają obiegi!

Niezależnie od tego, czy ścieki oczyszczane są w systemach scentralizowanych, czy zdecentralizowanych, muszą być odprowadzone do naturalnego odbiornika i ponownie wykorzystane. Mniejsze systemy zamkniętych obiegów lepiej pracują. Zdecentralizowane oczyszczanie ścieków zapewnia oczyszczenie i ponowne wykorzystanie ścieków, dzięki czemu można zminimalizować zużycie wody.

Oferujemy rozwiązania do oczyszczania i ponownego wykorzystania ścieków oraz do gromadzenia ścieków szarychr:

 • Odzysk wody użytkowej
 • Odzysk ścieków szarych

Usage

Usage

Well-treated wastewater can be reused as service water in many ways:

 • For irrigation of plants on plantations and fields or in parks and gardens:
  To minmize evaporation losses, water should be infiltrated into the ground through drip irrigation. Irrigation water must not contain solids or bacteria, but should contain dissolved nutrients (N and P).
 • For water-saving infrastructure in buildings:
  High-quality effluents can be reused as service water for toilet flushing, laundry and vehicle washing, as cooling water for air conditioning systems, or for irrigation of gardens and yards. The service water must be full-biologically treated and disinfected.
 • As process water in the industry:
  High-quality effluents are mostly used for rinsing, flushing and washing processes. Quality requirements depend on its specific use. Process water must usually be crystal clear and disinfected.

Produkty