Serwis

Serwis

HUBER Global Service

Integralną częścią firmy Huber Technology jest serwis, bazujący na doświadczeniu oraz wiedzy nabytej podczas szkoleń w głównej bazie serwisowej, zlokalizowanej w Berching, Niemcy. Urządzenia instalowane są na obiektach przez specjalnie przeszkolony personel. Podczas rozruchu serwisanci dokonują optymalizacji procesów oraz przeszkolenia załogi, która w przyszłości będzie eksploatawała urządzenia. Naszym klientom zapewniamy prawidłową pracę oraz utrzymanie wysokiej sprawności urządzeń firmy HUBER. Regularne serwisowanie urządzeń zapewnia niskie koszty eksploatacji, jak i koszty utrzymania. Prawidłowa eksploatacja zapobiega powstawaniu awarii. W ramach serwisu po skończonym okresie gwarancyjnym oferujemy dla każdego urządzenia i dyspozycyjnego budżetu odpowiednie umowy serwisowe i remontowe. Zaletami posiadania takiej umowy przez klienta jest gwarantowany krótki czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii. Wykwalifikowany personel podzielony został na trzy zespoły, tak aby w tym samym czasie mogły być dokonywane roboty serwisowe w różnych miejscach w Polsce. Serwis posiada własny magazyn części zamiennych, a jego centralne położenie w Warszawie umożliwia szybki dojazd do każdego serwisowanego urządzenia w Polsce. Serwis Huber Technology dokonał montażu i rozruchu ponad 400 urządzeń sprzedanych przez nasza firmę na terenie Polski.