Separatory płuczki piasku

 

W separatorach płuczkach piasku cząsteczki organiczne są odseparowywane od części mineralnych.

Wypłukany piasek jest odwadniany przez przenośnik ślimakowy i odprowadzany do kontenera.