Mikrosita / Filtracja

Huber oferuje niezawodne I innowacyjne rozwiązania dla zaawansowanego oczyszczania ścieków za pomocą filtracji i mikrosit. Dodanie kolejnego stopnia oczyszczania prowadzi do znacznej poprawy jakości ścieków:

Filtracja ścieków biologicznie oczyszczonych służy do usuwania substancji zawieszonych znajdujących się w odpływie. Mogą one zawierać około 50 % węgla, prawie 10 % azotu i ponad 1 % fosforu. Około 1 mg/L (ppm) fosforu pozostaje w ściekach oczyszczonych, nawet jeśli stopień biologicznego oczyszczania jest zaprojektowany tak, aby proces defosfatacji i chemicznego strącania fosforu był wysoce efektywny. Z uwagi na rygorystyczne normy dotyczące zawartości fosforu w oczyszczonych ściekach konieczna jest dalsza filtracja.

Mikrosita mogą służyć do oczyszczania ścieków, które są potem bezpośrednio wprowadzane do mórz lub dużych rzek. W ten sposób praktycznie wszystkie zanieczyszczenia mogą zostać usunięte, a w razie potrzeby również fosforany. Przed oczyszczaniem na mikrositach, ścieki powinny być poddane procesowi strącania i/lub flokulacji.