Rozwiązania HUBER dla oczyszczalni ścieków

Click on the image to get a detailed, interactive concept view with additional information and links.

Przez kilka dekad opracowaliśmy wiele innowacyjnych produktów i rozwiązań dla oczyszczalni ścieków. 33 000 maszyn zainstalowanych i pracujących na całym świecie dowodzi naszej doskonałej wiedzy i praktyce. Nasze produkty i rozwiązania znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków o różnych wielkościach – od bardzo dużych obiektów – po małe, zdecentralizowane oczyszczalnie.

Jesteśmy specjalistami w dostarczaniu do oczyszczalni ścieków urządzeń najwyższej jakości i oferujemy szeroki wachlarz innowacyjnych produktów.

Zapewniamy urządzenia, rozwiązania oraz serwis pogwarancyjny niemal dla wszystkich etapów oczyszczania i obróbki ścieków:

Technologie

Technologie

Stworzyliśmy również specjalną technologię Huber dla małych i bardzo małych oczyszczalni ścieków. Więcej informacji znajdą Państwo pod hasłem Zdecentralizowane oczyszczalnie ścieków.

Koncepcja systemu

Koncepcja systemu

Naciśnij na obrazek aby przejść do bardziej szczegółowego, interaktywnego widoku zawierającego dodatkowe informacje i odnośniki

Przykłady wdrożeń

Produkty