HUBER TECHNOLOGY sp. z o.o.

Redaktor

 
 

HUBER TECHNOLOGY sp. z o.o.

ul. Ryżowa 51
02-495 Warszawa
Polska

tel. +48 22 572 2860
fax +48 22 572 2868
huberhuber.compl
www.huber.com.pl

Huber Technolgy sp. z o.o. jest członkiem grupy HUBER:

HUBER SE

Industriepark Erasbach A1
92334 Berching
Germany

tel. +49 8462 201-0
fax +49 8462 201-810
infohuberde
www.huber.de

Kapitał zakładowowy 500.000 zł, Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
NR KRS 0000132940, REGON 010162580

    

Osoby odpowiedzialne za stronę internetową

Webmaster:
  Bernhard Schmid
  HUBER SE Marketing department
  webmasterhuberde
  tel. +49 8462 201-752
  fax +49 8462 201-389

Marketing:
  Katarzyna Kawenzowska 
  Specjalista ds. handlowych i marketingu
  kasia.kawenzowskahuber.compl
  tel. +48 22 572 2886
  fax +48 22 572 2868