Kraty, sita i sita gęste

Coarse Screen
Fine Screen
Perforated Plate Screen
Mesh Screen

Kraty do szerokiego zakresu zastosowań.

Sita i sita gęste do oddzielania drobnego materiału zawieszonego.

Zastosowanie innowacyjnej technologii.

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych jest wstępne oczyszczanie mechaniczne.Zawarte w dopływających ściekach zanieczyszczenia stałe muszą zostać usunięte, aby wyeliminować uszkodzenia lub zanieczyszczenia przy następnych stopniach oczyszczania. Części pływające i zawieszone zawarte w ściekach zostają odseparowane przez kraty i sita o różnej wielkości prześwitów (lub średnic oczek). Cząstki te zostają odprowadzone do dalszej obróbki.Istotną właściwością proponowanych przez nas urządzeń jest ich bezobsługowość oraz bezpieczeństwo pracy.

 

Korzyści

Korzyści

Dzięki różnorodnym systemom możemy zaproponować właściwe rozwiązania dla:

  • każdych warunków instalacji
  • każdej wielkości przepływu
  • każdej wielkości prześwitu/średnicy oczek