Technologia membranowa (MBR)

Przyszłościowe rozwiązanie dla stale rosnących wymagań oczyszczalni ścieków – dla maksymalnej jakości odcieku

Odzysk wolnej od bakterii wody przy niskich kosztach

Dotychczasowy proces oczyszczania stosowany w oczyszczalniach komunalnych i przemysłowych wymagał znacznej powierzchni zabudowy, wielkich zbiorników, instalacji do neutralizacji odorów, a w sytuacji nierównomiernych obciążeń dopływu sprawność oczyszczania była obniżona. Ponadto związany był z wysokimi kosztami budowy i utrzymania pracujących urządzeń oraz wysokimi obciążeniami emisyjnymi środowiska i naruszaniem zasobów naturalnych.

Bioreaktor membranowy HUBER pozwala na zmniejszenie powierzchni instalacji nawet o 70 %, jednocześnie zwiększając wydajność oczyszczalni ścieków. Zastosowanie filtracji membranowej pozwala na wyeliminowanie problemu przelewania się osadu, który często występuje w przypadku eksploatacji tradycyjnych osadników. Istniejące konstrukcje mogą zostać przebudowane i wykorzystane do technologii membranowej.

Odciek z bioreaktora MBR spełnia wszystkie standardy – nie zawiera żadnych bakterii i drobnoustrojów chorobotwórczych. Może być użyty jako woda gospodarcza (np. do nawadniania).

Produkty

Szczegóły

Szczegóły

Zasada działania bioreaktora MBR

Podstawą filtracji membranowej jest separacja zawiesiny oparta na różnicy ciśnień. Woda przenika przez powierzchnię membrany podczas gdy zawiesiny, bakterie, a nawet wirusy zatrzymywane są na powierzchni membrany. Różnica ciśnień wymagana do filtracji zależy od wielkości porów i jakości membrany.

Dla wszystkich systemów membranowych Huber stosuje wysokiej jakości membranę hydrofilową, która posiada bardzo dobre właściwości filtracyjne i jednocześnie niskie powinowactwo w stosunku do zawartych w ściekach zanieczyszczeń. Wielkość porów membrany wynosząca 38 nm mieści się w zakresie ultrafiltracji. Pozwala to na uzyskanie wysokiej wydajności (do 60 l/ m²h) w zatrzymywaniu zanieczyszczeń i bakterii, przy niskim ciśnieniu transmembranowym (< 100 mbar). Wraz z fazą płynną przez membranę przechodzą tylko jony i małomolekularne związki rozpuszczone. Standardowy przepływ jednostkowy wynosi do 35 l/m²h.

Ciągła ultrafiltracja przez membrany jest możliwa dzięki cyklicznemu czyszczeniu powierzchni membrany za pomocą powietrza. Jednorazowo czyszczona jest jedna szósta lub jedna ósma powierzchni membrany. Okresowe czyszczenie ogranicza koszty zużycia energii.

Przykłady wdrożeń

Do pobrania