Separatory płuczki piasku

 

W separatorach płuczkach piasku cząsteczki organiczne są odseparowywane od części mineralnych.

Wypłukany piasek jest odwadniany przez przenośnik ślimakowy i odprowadzany do kontenera.

http://www.huber.com.pl//pl/produkty/separacja-i-obrobka-piasku/separatory-pluczki-piasku.html