Piaskowniki wirowe

Dla prawidłowej pracy urządzeń w oczyszczalniach ścieków konieczne jest oddzielenie piasku i innych związków mineralnych (ok. 60 l / 1000 m³ ścieków) od strawnych związków organicznych zawartych w ściekach.

Proces oddzielenia piasku w piaskownikach wirowych i typu vortex przebiega na zasadzie siły odśrodkowej.

http://www.huber.com.pl//pl/produkty/separacja-i-obrobka-piasku/piaskowniki-wirowe.html