HUBER Filtr membranowy VRM®

Membrany filtracyjne – nowoczesna technologia w oczyszczaniu ścieków

 • Przyszłościowe rozwiązanie przeznaczone do stale rosnących wymagań w dziedzinie oczyszczania ścieków
 • Ponowne wykorzystanie odcieku jako wody użytkowej
 • Zgodność z najnowszymi normami prawnymi dotyczącymi jakości wody w kąpieliskach

HUBER VRM® jest systemem ultrafiltracji na modułach membranowych zanurzonych w zbiorniku napowietrzania. Wysoka jakość odcieku spełnia najbardziej restrykcyjne normy przy optymalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

WięcejZamknij

HUBER VRM® jest kombinacją biologicznego oczyszczania ścieków i wysoko wydajnej separacji zanieczyszczeń stałych i ciekłych. Wstępnie oczyszczone mechanicznie ścieki są napowietrzane, oczyszczane biologicznie, a następnie zatrzymywane na membranie ultrafiltracyjnej zgodnie z zasadą różnicy ciśnień.

Dzięki temu systemowi można zwiększyć stężenie osadu czynnego do 12 – 16 g/l, co umożliwia zwiększenie wydajności oczyszczalni ścieków bez konieczności zwiększania objętości zbiorników. Przy wprowadzeniu systemu VRM, zastosowanie osadników wtórnych, filtrów piaskowych i urządzeń do dezynfekcji nie jest potrzebne, ponieważ jakość odcieku jest wystarczająco dobra. Istniejące osadniki wtórne mogą być alternatywnie wykorzystane do innych procesów w oczyszczalni ścieków.

Zasada działania

Zasada działania filtracji membranowej polega na rozdzieleniu zawiesiny ciał stałych zawartych w wodnym roztworze za pomocą różnicy ciśnień.  Biologicznie oczyszczone ścieki przenikają przez membrany pod wpływem ciśnienia transmembranowego. Podczas przenikania zanieczyszczenia stałe, bakterie a nawet wirusy są zatrzymywane na powierzchni membrany, skąd następnie są usuwane. Różnica ciśnień potrzebna do procesu przenikania zależy od wielkości porów i jakości membrany.

Dla wszystkich systemów membranowych HUBER stosuje wysokowydajne membrany hydrofilowe o bardzo dobrych właściwościach filtracyjnych i niskim powinowactwie do zanieczyszczeń. Membrany stosowane przez firmę HUBER są membranami ultrafiltracyjnymi, ponieważ wielkość porów wynosi ok. 38 nm. Pozwala to na wysokie przepływy przy niskim ciśnieniu transmembranowym (< 100 mbar). Wszystkie zanieczyszczenia, bakterie i zarazki zostają zatrzymane na powierzchni membrany.  Obciążenie hydrauliczne powierzchni wynosi do 35 l/(m²h).

W celu zapewnienia ciągłej pracy membran firma HUBER stosuje wysokoefektywny system oczyszczania membran za pomocą instalacji sprężonego powietrza.

Korzyści

Korzyści

 • Maksymalna jakość odcieku ze względu na całkowite oddzielenie zanieczyszczeń
 • Zgodność z wymogami higienicznymi dzięki zastosowaniu membran ultrafiltracyjnych zatrzymujących bakterie i wirusy (37 nm, 150 kDa).
 • Wysokie stężenie osadu czynnego pozwala na zmniejszenie pojemności zbiornika napowietrzania do 70 %
 • Minimalne zużycie energii podczas usuwania warstwy pokrywającej membranę poprzez sekwencyjne przemywanie obracających się membran
 • Minimalne wymagania powietrza czyszczącego powierzchnię membrany (VRM® 30 < 200 l/m²h).
 • Niskie zużycie energii w wyniku centralnego wprowadzenia powietrza płuczącego do zbiornika
 • Okresowa dezynfekcja systemu odbioru permeatu zapobiega jego wtórnemu skażeniu
 • W pełni automatyczna filtracja zależna od ciśnienia transmembranowego i natężenia przepływu
 • W związku z wysoką przepuszczalnością membran wymagane jest niskie ciśnienie transmembranowe, co pozytywnie wpływa na żywotność membran oraz zużycie energii
 • Innowacyjny system odprowadzania permeatu zapobiega jego zanieczyszczeniu
 • Całość konstrukcji wykonana ze stali nierdzewnej
 • Łatwość wykrycia i usunięcia defektu oraz wymiany pojedynczych modułów (3 m² or 6 m²).
 • Możliwość demontażu jednego modułu lub całego segmentu membran

Do pobrania

Przykłady wdrożeń

Przykłady wdrożeń

Rysunek schematyczny

Rysunek schematyczny

 

Mediów

Produkty

Zamów dodatkowe informacje o produkcie